Zdjęcie zachodzącego słońca

Technologia keshe, gansy Katowice - medycyna plazmowa

Medycyna plazmowa to stosunkowo nowa, ale szybko rozwijająca się dziedzina, która zyskała uznanie na całym świecie. Opiera się na zrozumieniu zachodzących interakcji pomiędzy wykorzystującymi ciśnienie atmosferyczne plazmowymi rozpylaczami a tkankami biologicznymi. Technika ta opiera się na wyładowaniu elektrycznym, które następuje w wyniku nagromadzenia się zbyt dużej energii w plazmie.

Gansy, Katowice – czym są?

Plazma rozumiana jest tutaj jako czwarty stan skupienia – materia, która zawiera zarówno dodatnie, jak i ujemne ładunki. Zgodnie z nauką ciało człowieka składa się z aminokwasów oraz gansów – gazów w stanie nano. Plazmę można odpowiednio kształtować w zależności od czynników, z jakimi zmaga się dana jednostka. Terapia medycyny plazmowej opiera się na wykorzystaniu pola elektromagnetycznego, które oddziałuje na układ nerwowy oraz wszystkie narządy człowieka, przywracając dobre samopoczucie. W trakcie leczenia komórkom zostaje przywrócona ich naturalna częstotliwość drgania, wpływając pozytywnie na wszystkie aspekty zdrowia. My również wykorzystujemy technologię Keshe w Katowicach w naszej placówce, oferując klientom kompleksowe zwalczanie różnych schorzeń. Poniżej dokładnie opisaliśmy przebieg terapii w ramach medycyny plazmowej.

Technologia Keshe, Katowice - czym jest?

Technologia wykorzystania plazmy opracowana została przez M. T. Keshego. Specjalista stwierdził, że ludzki organizm, tak jak wszystkie inne byty, jest energią. Rozwijające się choroby to z kolei wynik gromadzenia się negatywnych emocji, stresu, zgubnych uczuć, które manifestują się z czasem w postaci problemów zdrowotnych. Właśnie na tych założeniach opiera się stosowana przez nas technologia Keshe w Katowicach. Wykorzystywana przez nas wiedza na tematów gansów w Katowicach ma na celu przywrócenie równowagi naturalnych pól magnetycznych w organizmie.

MEDYCYNA PLAZMOWA oparta na technologii KESHE – Katowice

Medycyna konwencjonalna patrzy tylko na materialny aspekt osoby, jego ciało; Jako medycyna plazmowa staramy się zrozumieć wszystkie cztery aspekty choroby:

1 . Fizyczność
Jest to jedyna dziedzina którą zajmuje się medycyną konwencjonalną. Według technologii KESHE 96% masy ciała fizycznego składa się z 4 pierwiastków C/węgiel/O/tlenH/wodór/N/azot, które powstają w wyniku oddziaływania pola magrav słońca z ziemią; te 4 pierwiastki tworzą aminokwasy, które są podstawą życia. 95% masy aminokwasów to woda.-w medycynie plazmowej podstawowym działaniem jest uzupełnienie niedoborów tych 4 pierwiastków

2 . Energia
Mówiąc o energii, nie odnosimy się tylko do elektrycznego impulsu mózgu przez nerwy. Ponieważ mamy fizyczne ciało, mamy energetyczne ciało, które można uwidocznić, na przykład fotografię Kirliana.
Kiedy jesteśmy bardzo spragnieni, każda komórka naszego ciała umiera z braku wody;wtedy pijemy szklankę zimnej wody i cały nasz system , każda komórka i nasze emocje są szczęśliwe i odświeżone natychmiast. Nie jest to możliwe dzięki procesom fizjologicznym; Woda nie może wejść natychmiast do każdej komórki musi przejść przez usta, żołądek,przewód pokarmowy,limfe do krwi- z krwi do komórek; to wymaga czasu nie jest niemożliwe do natychmiastowej realizacji. Jeśli spojrzymy na nasze ciało energetyczne, łatwo to wytłumaczyć: pod względem energii wszystkie komórki są ze sobą połączone, a transmisja informacji nie wymaga czasu – więc efekt ulgi jest natychmiastowy .
Oczywiście woda przechodzi również przez ścieżki ciała, aby nawilżyć komórki. Ale jak każda materia, która wchodzi do naszego układu, jest dalej dzielona na energię / GANS / plazmę, która jest przekazywana do właściwych miejsc w miarę potrzeby, oraz w pozostałościach materiału, które przyjmują fizjologiczne ścieżki eliminacji..

3. Emocje
Nawet medycyna konwencjonalna stwierdza, że 98% chorób jest psychosomatycznych, spowodowanych przez stres w mózgu; więc prawie wszystkie choroby są leczone przez tłumienie aktywności mózgu.
W medycynie plazmowej wiemy, że 100% chorób i zdrowia jest kontrolowanych przez emocje. Mamy zdolność tworzenia siebie i tworzenia rzeczywistości wokół nas poprzez nasze myśli.

Przykład – choroba Altzheimera. Zgodnie z konwencjonalną medycyną mózg umiera (widzimy czarne plamy na MRI), tkanka ulega degradacji i nie ma sposobu na odzyskanie.
Medycyna plazmowa zauważa, że pacjenci z chorobą Altzheimera odmawiają teraźniejszości, której nie lubią, dlatego szukają schronienia w przeszłości. Choroba jest więc fenomenem psychologicznym, emocjonalnym: więc lekarstwo jest całkiem możliwe – jeśli pracujemy głównie nad częścią emocjonalną.
Centrum emocjonalne znajduje się pośrodku mózgu; ma „małe okienko”, przez które emocjonalne centrum wysyła sygnały, które budują i kontrolują naszą rzeczywistość – świat wokół nas, a także nasze ciała. U progu tego okna mogą znajdować się stłumione lub nierozwiązane emocje , które blokują prawidłowe funkcjonowanie ciała, a przez to wyłaniają się choroby. Taka blokada może stać się tak ważna, że centrum emocjonalne zatrzymuje funkcjonowanie organizmu; jest to widoczne we wszystkich śmiertelnych chorobach, takich jak rak. To wewnętrzne samobójstwo; centrum emocjonalne mówi: „Nie, nie możemy dalej żyć w takich warunkach; lepiej się wymknąć.
To okno jest także „miejscem”, do którego kierowane są nasze wysiłki uzdrawiania.


4 . Dusza
W medycynie plazmowej nie łączymy pojęcia duszy z jakąkolwiek religią. Medycyna plazmowa mówi nam, że dusza znajduje się w centrum naszego systemu -jest widoczna na zdjęciach w postaci małej kulki w centrum naszego mózgu . Dusza jest naszym połączeniem z wszystkimi innymi duszami we wszechświecie. Można powiedzieć, że jeśli spojrzymy na wszystkie dusze wszechświata, to tworzą one jeden system. Dusza jest stała, wieczna, niezmienna; szuka emocji i fizycznego ciała, aby znaleźć równowagę w danym środowisku.
Więc kiedy zrozumiemy łańcuch dowodzenia DUSZY poprzez EMOCJE do CIAŁA, możemy nie tylko zrozumieć wszystkie choroby w ich źródle (emocjonalnym), ale także leczyć je.

Pierwszy krok w kierunku uzdrowienia – gansy, Katowice 

Przesłanki
• Nasze ciało kontrolowane jest przez emocje kontrolowane przez duszę.
• Nasze ciało jest świątynią ciała, w którym przebywa dusza.
• Mamy moc kontrolowania fizycznego ciała, jeśli jesteśmy panami w naszej świątyni.
• Choroba jest okazją do zatrzymania się i zastanowienia nad tym, co dzieje się w naszym życiu. Nasze ciało jest jedynie manifestacją naszych ruchów emocjonalnych.
• Aby leczyć, należy podążać za związkiem ciała z emocjami. Jeśli nasz stres psychiczny jest wystarczająco duży, zostanie przeniesiony na stres biologiczny jako choroba.
• To nie nasza wina, że chorujemy – ale jesteśmy odpowiedzialni za to, co nam się przydarza; to nie nasza wina, ale to ignorancja praw rządzących myślami i emocjami na ciele fizycznym, które prowadzą nas do choroby.
• Na poziomie plazmy ciało wydobywa się całkowicie ze wszystkich pól, które nie są w harmonii, nie przyczyniają się do homeostazy całego systemu. Nie jesteśmy lekarzami, jesteśmy specjalistami od środowiska plazmowego; naprawiamy dysfunkcjie organizmu zmieniając jego otoczenie plazmowe.


Drugi krok w kierunku uzdrowienia – gansy, Katowice

• Możemy przyjąć, że nasze ciało jest materialną kopią oryginału, który jest zawsze doskonały. Z drugiej strony nasza fizyczna kopia może ujawnić wady, choroby i wypadki.
• Uzdrawianie można rozumieć jako działanie polegające na przywróceniu kopii fizycznej do oryginału (plazmatycznego).Wydaje się, że proces ten odbywa się w sposób naturalny, sam w sobie.
• Tak więc uporczywość choroby wymaga ciągłego wysiłku z naszej strony, aby „zablokować” kanał pomiędzy egzemplarzem a oryginałem, w którym odbywa się harmonizacja.

Przykładem takich działań mogą być mogą być następujące stosowane przez nas afirmacje:
Puścić ból
Uwolniam wszelką gorycz i ból; Jestem teraz wolny. ”
„Łączę się ze źródłem”
„Jestem źródłem i nie ma innego”
„Wzywam moje wyższe ja, moje bohaterskie ja”
Jeśli wpadniesz w problem… zacznij głośno się śmiać (natychmiast zmieni to wibracje)
Przeciw gniewowi
Pomyśl: „Nie biorę twojego (co jest dane i postrzegane jako niesprawiedliwe); Oddaje ci je i wieje w tym kierunku.
Ból psychiczny
„Uwolniam każde bolesne wspomnienie, które wciąż jest we mnie”
Następnie dotknij palcem lewej i prawej brwi; następnie na lewej i prawej skroni; następnie na lewej i prawej kości policzkowej; zakończyć na wgłębieniu w szyi. Podczas stukania odetchnij głęboko i powtórz słowo „Pokój”.
Nierównowaga / wstrząs
„Boski porządek objawia się tu i teraz”Skontaktuj się z nami: KONTAKT

Biorezonansowy Skaner Diagnostyczny

Mezator

Zupełnie nowe, rewolucyjne rozwiązanie na rynku urządzeń diagnostycznych. Badanie metodą rezonansu jeszcze nigdy nie było tak intuicyjne i dokładne. Mezator pracuje w technologii NLS,/ interfejs mózgowy/ wykorzystując najnowsze oprogramowanie.

Urządzenia w rozumieniu Ustawy z Dnia 20 Maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych DZ.U.NR.107 Poz. 679 A z późniejszymi zmianami nie są urządzeniami medycznymi. Urządzenia te są urządzeniami analityczno-pomiarowymi i mogą być używane na własną odpowiedzialność obsługującego, a Dystrybutor i Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za efekty testów i terapii. Test urządzeniem nie zastępuje badania lekarskiego. Zawsze kontaktuj się ze swoim lekarzem.

Super system Rife'a do wybijania patogenów

SPOOKY2

Biorezonansowy sprawdzian stanu kondycji organizmu

Quantum

Maksyma

„Jeśli chodzi o materię, nikt z nas nie miał racji.

To, co nazwaliśmy materią, jest w rzeczywistości energią, której wibracja została zredukowana do poziomu umożliwiającego jej postrzeganie zmysłami. Wszystkie byty materialne wibrują w różny sposób.

Nauka wreszcie uznała muzyczną naturę materii, od pojedynczych atomów aż po galaktyki”.

Albert Einstein