Mezator
Mezator

Terapie

Nasze działania zawsze zaczynamy od dokładnej analizy przyczyny dolegliwości – prosimy w tym celu o wypełnienie wstępnego wniosku i, jeśli klient posiada jakieś wyniki badań, o ich dostarczenie.

Na tej podstawie określamy zakres potrzebnych testów, które wykonujemy przy użyciu interfejsu mózgowego – MEZATOR oraz urządzenia biorezansowego QUANTUM – dopiero na tej podstawie określamy jakie terapie możemy zaproponować klientowi – aby doprowadzić do jak najlepszej homeostazy organizmu.

Najczęściej stosowane terapie to:

1. USUWANIE TOKSYN

Toksyny powodują bardzo znaczne nieprawidłowości w pracy większości narządów, stąd ich usunięcie ma pierwszorzędne znaczenie – szczególnie groźne są pozostałości pestycydów, promieniowania elektromagnetycznego, czy substancji zawartych w dymach rozmaitego rodzaju.

Do usunięcia toksyn stosujemy terapię kombinowaną, polegającą na wytrącaniu toksyn z komórek organizmu przy użyciu urządzenia biorezonansowego SPOOKY 2,oraz ich usuwaniu z organizmu,poprzez wspomaganie własnego układu wydalniczego, oraz przez dodatkowe wydalanie przez pory w stopach za pomocą urządzenia typu YON-DETOX.

Do całkowitego usunięcia toksyn wystarcza zwykle 5 do 7 seansów urządzeniem YON-DETOX.

2. USUWANIE METALI CIĘŻKICH

Pierwszy etap wykonujemy już podczas usuwania toksyn – rownocześnie z toksynami usuwamy część metali luźniej związaną z organizmem, po wyeliminowaniu toksyn sprawdzamy poziom metali w organizmie i w zależności od potrzeb stosujemy mieszankę alg (czyli chlorofil), wybijanie metali urządzeniem SPOOKY 2, wspomaganie układu wydalniczego, bądź specjalne mieszanki wspomagające organizm w detoksykacji.               A przy szczególnie dużym zatruciu zatruciu metodę kombinowaną z elementami chelatacji zawsze indywidualnie dopasowywaną do klienta.

3. USUWANIE PASOŻYTÓW

Wstępne usuwanie pasożytów przeprowadzamy już w trakcie detoksykacji – przy użyciu urządzeń biorezonansowych SPOOKY 2 oraz SWEPPER, po zakończeniu detoksykacji sprawdzamy, czy zostały jeszcze jakieś patożyty i w razie potrzeby w dalszym ciągu prowadzimy terapię biorezonansową – teraz już wzmocnioną preparatami bioinformacyjnymi, oraz ziołami.

Czas potrzebny na usunięcie patogenów zwykle nie przekracza 2 miesięcy, ale zdarzają sie trudne przypadki (np. borelioza) gdzie usuwanie patogenów jest bardzo skomplikowanym procesem który może trwać ponad rok.

4. OGÓLNE WZMACNIANIE ORGANIZMU

Możemy tu wyróżnić wzmacnianie całego organizmu zarówno ciała fizycznego jak i ciał subtelnych, oraz wzmacnianie funkcji poszczególnych narządów.Stosujemy tutaj różnorodne techniki od zabiegów Rejki,poprzez metaterapie urządzeniem MEZATOR, ustalanie dla klienta właściwego sposobu odżywiania, wyrównywanie działania meridianów metodami tradycyjnej medycyny chińskiej (elektropunktura, masaż bańką chińską itp.) aż po wzmocnienie działania poszczególnych narządów konchowaniem lub pępkowaniem wg autorskiej metody Elżbiety Kuc.

5. LARYNGOLOGIA ALTERNATYWNA

Jeśli nie ma przeciwskazań lekarskich, oraz uszkodzeń błony bębenkowej (co oczywiście najpierw sprawdzamy) bardzo często niedogodności na jakie skarży się klient można zmniejszyć lub całkiem zlikwidować metodą świecowania lub mocniejszą metodą konchowania uszu.Oferujemy konchowanie wg metody Elżbiety Kuc – wraz z zabiegami pomocniczymi ujętymi w tej technologii.Skontaktuj się z nami: KONTAKT

Biorezonansowy Skaner Diagnostyczny

Mezator

Zupełnie nowe, rewolucyjne rozwiązanie na rynku urządzeń diagnostycznych. Badanie metodą rezonansu jeszcze nigdy nie było tak intuicyjne i dokładne. Mezator pracuje w technologii NLS,/ interfejs mózgowy/ wykorzystując najnowsze oprogramowanie.

Urządzenia w rozumieniu Ustawy z Dnia 20 Maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych DZ.U.NR.107 Poz. 679 A z późniejszymi zmianami nie są urządzeniami medycznymi. Urządzenia te są urządzeniami analityczno-pomiarowymi i mogą być używane na własną odpowiedzialność obsługującego, a Dystrybutor i Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za efekty testów i terapii. Test urządzeniem nie zastępuje badania lekarskiego. Zawsze kontaktuj się ze swoim lekarzem.

Super system Rife'a do wybijania patogenów

SPOOKY2

Biorezonansowy sprawdzian stanu kondycji organizmu

Quantum

Maksyma

„Jeśli chodzi o materię, nikt z nas nie miał racji.

To, co nazwaliśmy materią, jest w rzeczywistości energią, której wibracja została zredukowana do poziomu umożliwiającego jej postrzeganie zmysłami. Wszystkie byty materialne wibrują w różny sposób.

Nauka wreszcie uznała muzyczną naturę materii, od pojedynczych atomów aż po galaktyki”.

Albert Einstein